Full Monte w przejrzysty sposób przedstawia prawdopodobieństwo ukończenia projektu o czasie i w budżecie.
Full Monte™


Full Monte jest dodatkiem do MS Project (wersja 2007 i wyższe) oraz Oracle Primavera P6. Analizuje ryzyko projektu z wykorzystaniem zaawansowanych metod matematycznych i jest przy tym przystępny i prosty w obsłudze.

Wiarygodne plany tworzy się w oparciu o wiarygodne szacunki. Jednak każdemu szacowaniu towarzyszy mniejszy lub większy poziom niepewności. Jeśli podczas planowania pominiemy tę niepewność traktując wartości szacowane jako pewne – nasze plany staną się mało wiarygodne.

Narzędzia typu MS Project traktują rzeczywistość deterministycznie. Pozwalają pokazywać jedynie „najbardziej oczekiwany” wariant planu. Data końca projektu wyznaczona według takiego scenariusza jest stała. Dopiero nanoszenie postępu w trakcie realizacji projektu może ją zmieniać, tj. pokazać, że będzie inna od tej pierwotnie oczekiwanej.

W małych projektach takie podejście zwykle wystarcza. Kiedy jednak harmonogram zaczyna przypominać pajęczynę a WBS liczy setki czy tysiące zadań, to zdecydowanie nie wystarcza. Badania światowe pokazują (a rachunek prawdopodobieństwa dowodzi), że data końca projektu przy tak prostym podejściu ma ok. 50% szans na realizację. Duże i mega-projekty wymagają zupełnie innego traktowania. W Stanach Zjednoczonych już od późnych lat pięćdziesiątych rozwijano inne, niedeterministyczne podejście do planowania, oparte na rachunku prawdopodobieństwa i metodach statystycznych. Te metody sprawdzają się znacznie lepiej w szacowaniu czasów trwania i budżetów projektów.


Metody niedeterministyczne

Full Monte zastępuje deterministycznie szacowane czasy trwania zadań rozkładem prawdopodobieństwa. Opiera się na dwóch lub trzech szacowanych wartościach czasu trwania. Z początku to może wydawać się uciążliwe, jednak w praktyce okazuje się łatwiejsze niż podanie tylko jednej, „prawidłowej” wartości. Przy zastosowaniu odpowiedniego oprogramowania jest to w dodatku bardzo proste.

Full Monte stosuje opartą na modelu rachunku prawdopodobieństwa symulację Monte Carlo. Ta technika ma długą i bogatą historię, sięgającą lat trzydziestych ubiegłego wieku. Jest z powodzeniem stosowana nie tylko w planowaniu. Technika Monte Carlo pozwala „zasymulować” czas trwania projektu poprzez wygenerowanie tysięcy wartości dla kluczowych parametrów zadań w harmonogramie. W wyniku otrzymujemy „zakresy drgań” takich wielkości jak oczekiwana data końca projektu, oczekiwane koszty, daty pośrednie (np. kamieni milowych) obliczone na podstawie analizy diagramu sieciowego.

To pozwala odpowiedzieć na pytanie, z jakim prawdopodobieństwem projekt zakończy się do konkretnej daty. Jest to lepsze pytanie niż: „kiedy projekt się zakończy?”. Paradoksalnie, nawet wystarczająco precyzyjna odpowiedź na to drugie pytanie nie może być poprawna ze względu na niepewność związaną z planowaniem! Full Monte pozwala sprawdzić także, kiedy najwcześniej możliwe jest zakończenie projektu (przy wydarzeniu się większości najbardziej optymistycznych warunków dla projektu) oraz, kiedy zakończy się przy założeniu najbardziej negatywnego scenariusza. Co ciekawe, zwykle okazuje się, że wyznaczona deterministycznie data końca projektu ma niewielkie lub wręcz zerowe szanse na bycie dotrzymaną. Natomiast data, do której projekt zakończy się z większym, np. 80% prawdopodobieństwem jest znacznie oddalona od tej wyliczonej deterministycznie.

Dodatkowe funkcjonalności Full Monte obejmują także modelowanie korelacji (współzależności) pomiędzy zadaniami oraz modelowanie przebiegów scenariuszowych harmonogramu. Pozwala to na określenie dwóch lub więcej przebiegów alternatywnych (w jednym harmonogramie), w zależności od pewnych przyszłych warunków i zasymulowanie zakresu dat końca w zależności od wybranego scenariusza.

Full Monte daje ponadto możliwość tworzenia skonfigurowanych przez użytkownika raportów w formie graficznej i tabelarycznej oraz eksportu danych do formatu CSV. Jest przez to doskonałym rozwiązaniem dla każdego kierownika dużego projektu i niezbędnym narzędziem każdego PMO.

Główne funkcjonalności Full Monte™


Funkcjonalności oprogramowania Full Monte:

  • Obsługuje zmienne o różnych rozkładach prawdopodobieństwa (rozkład normalny, logarytmicznie-normalny, beta, trójkątny i równomierny)
  • Pozwala na uwzględnienie przebiegów scenariuszowych harmonogramu, czyli określenie dwóch lub więcej przebiegów alternatywnych (w jednym harmonogramie), w zależności od pewnych przyszłych warunków
  • Pozwala na wprowadzenie dowolnej liczby współzależności między zadaniami
  • Przeprowadza kompleksową analizę wrażliwości, której wyniki przedstawia w postaci wykresu tornada

Zobacz pełną listę funkcjonalności