Schedule Inspector™ identyfikuje potencjalne błędy w harmonogramie i podpowiada zadania, które należy skorygować. Pomaga w tworzeniu lepszych i bardziej wiarygodnych planów.
Główne funkcjonalności Schedule Inspector™


Narzędzie może być używane zarówno na etapie planowania projektu jak i w czasie jego trwania. Dzięki niemu kierownik projektu, podczas swojej pracy z harmonogramem, może unikać typowych i specyficznych błędów zarządczych. Jest to szczególnie ważne w harmonogramach projektów złożonych, dużej skali, o dużej niepewności, o dużych ryzykach.

Testy przeprowadzane w Schedule Inspector pozwalają na zidentyfikowanie problemów harmonogramowych w trzech głównych obszarach:
  • Logika harmonogramu
  • Oznaczanie postępu prac
  • Wykonanie w relacji do planu bazowego

Część zidentyfikowanych problemów może zostać naprawiona bezpośrednio z panelu Schedule Inspector. Zmiany można nanieść automatycznie dla wszystkich zadań lub ręcznie, osobno dla każdego zadania. Schedule Inspector pozwala również na oznaczenie w MS Project zadań powodujących problemy, tak, by można było ręcznie nanieść poprawki w pliku z harmonogramem.

Zapoznaj się z listą dostępnych testów.

Schedule Inspector™


Barbecana Schedule Inspector to dodatek do oprogramowania Microsoft Project. Pomaga szybko i automatycznie sprawdzić wiele ważnych cech harmonogramu, często takich, które zwykle się pomija lub przyjmuje za poprawne.

Schedule Inspector jest w pełni konfigurowalny. Pozwala na przeprowadzanie tylko takich testów, które są odpowiednie w danych okolicznościach. Większość testów można również dostosowywać do potrzeb i specyfiki projektu. Rezultaty wyświetlane są w postaci wielokolorowych kontrolek. Mogą być też drukowane w postaci czytelnych raportów. Zadania będące źródłami problemów, zostają automatycznie wyraźnie oznaczone w MS Project, co pozwala na wygodne wprowadzanie korekt.